Naar inhoud
Banner met detail van metrostel in Brussel

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

Wat is openbaar aangepast vervoer en het compensatiedecreet?

Openbaar Aangepast Vervoer

Met de komst van het Openbaar Aangepast Vervoer (OAV) aan een sociaal tarief werkt Vlaanderen aan de uitbouw van een gebiedsdekkend toegankelijk vervoerssysteem. Personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit kunnen gebruikmaken van dit OAV wanneer ze geen gebruik kunnen maken van een eigen wagen of het openbaar vervoer.

Deze vorm van aangepast vervoer is een openbare dienst, aanvullend aan het 'gewone' openbaar vervoer, en wordt daarom 'openbaar aangepast vervoer' genoemd.

 

Compensatiedecreet

Onder deze regeling kunnen zowel niet-commerciële als commerciële vervoerders van aangepast vervoer gecompenseerd worden, op voorwaarde dat ze het vervoer verrichten tegen vastgelegde maximumtarieven. Deze tarieven en andere voorwaarden werden vastgelegd in het "Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit" [1] dat de Vlaamse Regering goedkeurde in 2013.

De vervoerder wordt dus gecompenseerd door de Vlaamse overheid in ruil voor het aanbieden van goedkopere ritten: vandaar de naam 'compensatiedecreet'.

 

Vervoersgebieden

Om het aangepast vervoer gebiedsdekkend te maken, werden Vlaanderen en Brussel in 2014 onderverdeeld in 27 vervoersgebieden. In elk gebied is één vervoerdienst erkend die aangepast vervoer aanbiedt voor personen met een handicap of ernstige mobiliteitsbeperking.

 

Werking

De vervoerders moeten aan een aantal criteria voldoen om gecompenseerd te worden.

  • De boekingscentrale moet elke werkdag bereikbaar zijn.
  • Vervoer met elke kalenderdag aangeboden worden.
  • De compensatie die de vervoerder krijgt, kan niet hoger zijn dan nodig om de kosten geheel of gedeeltelijk te dekken.
  • Enkel beladen kilometers (= als er iemand vervoerd wordt) worden gecompenseerd, om het aantal lege kilometers zoveel mogelijk te beperken.
  • De minimum- en maximumtarieven voor de gebruikers liggen vast. Meer info over de kostprijs vind je op de pagina Aangepast vervoer.

 

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

Naast het compensatiedecreet werden er vanaf 2013 in de Vlaamse provincies proefprojecten opgestart om het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) uit te testen. De MAV zorgt voor de aansturing en toewijzing van het juiste soort vervoer aan de juiste doelgroep: een betere afstemming van de vraag op het complexe en versnipperde aanbod. Ondertussen is er in elke provincie een MAV.

 

Meer informatie