Naar inhoud
Banner met tram in Brussel

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

MeerMobiel ondertekent de Green Deal Gedeelde Mobiliteit

logo green deal gedeelde mobiliteit

 

De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden vandaag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen.

De initiatiefnemers van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit konden 76 partners warm maken om, samen met de Vlaamse Overheid, werk te maken van een groeiende gedeelde mobiliteit. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.

 

Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Bedrijven, overheden en burgers worden gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

De initiatiefnemers en de 76 partners engageren zich elk tot één of meerdere acties zoals bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen.

De ondertekenaars zijn een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgt voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot resultaten moeten leiden.

Inter onderneemt volgende acties:

  • Inter neemt de aanbieders en initiatieven van (aangepaste) gedeelde mobiliteit op in haar databank.
  • Inter promoot (aangepaste) gedeelde mobiliteit via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op de website ‘MeerMobiel’.
  • Inter detecteert in haar contacten met ‘mobiliteitspartners’ opportuniteiten om alternatieve (deel)mobiliteitsmiddelen onder de aandacht te brengen en knelpunten daaromtrent te registreren.

 

Algemeen Directeur van Inter ondertekent de green deal

 

Meer informatie