Naar inhoud
Banner met bus en tram op de Korenmarkt in Gent

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

Beleid

Beheerscontract MIVB 2019-2023 is goedgekeurd

Beheerscontract MIVB 2019-2023 is goedgekeurd

De Brusselse regering heeft het beheerscontract van de MIVB voor de periode 2019-2023 goedgekeurd. Dit contract tussen het Brussels Gewest en de vervoersmaatschappij legt de rechten en plichten van beide partijen vast en de doelstellingen voor de komende vijf jaar.

Een van de ambitieuze doelstellingen is om tegen 2023 15 % meer ritten per jaar te doen, dat is zo'n 475 miljoen. Daarnaast moet het openbaar vervoer een alternatief bieden voor privéwagens: meer aanbod, nieuwe infrastructuur en uitbreiding van de metro.

Mobiliteitsbeleid in Nederland

Stand van zaken 'Conceptnota Basisbereikbaarheid'

Stand van zaken 'Conceptnota Basisbereikbaarheid'

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De Vlaamse Regering concretiseerde dit concept al in 2015 in een conceptnota. De vervoerregio's rond Mechelen, Aalst en de Westhoek werden in deze conceptnota naar voren geschoven als proefprojecten. Recent werd ook de vervoerregio Antwerpen als proefproject opgestart.

MeerMobiel ondertekent de Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Abonneren op RSS - Beleid