Naar inhoud
Banner met detail van metrostel in Brussel

Ik zoek vervoer op maat.Ik zoek via type vervoer.Ik vraag hulp via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

Mobiliteitsbeleid in Nederland

Op 18 januari 2018 namen we deel aan de Netwerkdag Collectief Vervoer: ‘Samen verder’ in Rotterdam, georganiseerd door het Kennisplatform CROW. Hier kwamen aanbieders van het openbaar vervoer en aanbieders van doelgroepenvervoer samen om na te gaan hoe ze beter kunnen samenwerken.

Dat past helemaal in het nieuwe denken rond mobiliteit. We gaan meer en meer naar een mobiliteitssysteem waar bij de verplaatsing van A naar B meerdere vervoersmiddelen gecombineerd worden. Bijvoorbeeld openbaar vervoer met aangepast vervoer, met deelauto’s en fietsen. De verschillende vervoerssystemen staan dan niet langer naast elkaar, maar moeten meer op elkaar inspelen.

Dat betekent dan wel dat de reizigersinformatie, informatie van voorzieningen van die verschillende aanbieders gedeeld moet worden en toegankelijk moet zijn voor alle spelers.

Dit vraagt om klare afspraken en een vlotte samenwerking. De ervaringen en noden van de (minder mobiele) gebruiker moeten bevraagd worden, en zijn een belangrijke basis om een toegankelijke en comfortabele rit te garanderen. Vernieuwing wordt versterkt door het maximaal benutten van nieuwe technologische middelen zoals apps.

In Nederland is de mobiliteit anders georganiseerd dan in Vlaanderen, er zijn veel meer spelers en private bedrijven actief. De overheid stuurt het beleid vooral aan door in hun bestekken voorwaarden op te leggen en de kwaliteit voortdurend te bewaken en te evalueren. Maar de mobiliteitsnoden zijn evenwel dezelfde als in Vlaanderen en de oplossingen worden in dezelfde richting gezocht. Kortom, een boeiende dag.